MVDr. Matoušek, veterinární ordinace Starý Pelhřimov

Pondělí 9:00 - 12:00 , 14:00 - 19:00
Úterý 9:00 - 12:00
Středa 9:00 - 12:00 , 14:00 - 19:00
Čtvrtek 9:00 - 12:00
Pátek 9:00 - 12:00, 14:00 - 19:00
Sobota a nedělezavřeno
Je čtvrtek 9:00 - 12:00

Kastrace kočky

O kastraci koček koluje mnoho nepravdivých názorů, jako například, že kočka by aspoň 1x za život měla mít koťata. Dokonce jsou slyšet i názory, že kastrace je pro kočku větší trápení než když ji necháme rodit během roku koťata. V tomto článku bychom Vám chtěli přiblížit, jak kastrace probíhá, jaká pro kočku přináší výhody i rizika.

Proč nechat kočku kastrovat?

Zabránění nechtěné březosti

Kočky jsou tzv. sezónně polyestrická zvířata. To znamená, že začínají být pohlavně aktivní na jaře s prodlužováním délky dne. Na podzim naopak se zkracováním dne přestávají hledat kocoura. Během této doby stihnou i 3 vrhy koťat. Březost trvá přibližně 56 - 63 dní, zhruba 9 týdnů. Po porodu kočka kojí koťata 4 týdny, poté začínají koťata sama přijímat potravu. Kočka již v tuto dobu začíná být plodná a může znovu zabřeznout.

Březost

Každá březost a vrh koťat kočku vysiluje. Zvlášť pokud koťata nepřežijí nebo je lidé kočce odeberou dříve. Bez starostí o koťata se kočka rychle stane opět plodnou a může znovu zabřeznout.

Konečné řešení bez nutnosti používat hormonální preparáty

V praxi se používají hormonální preparáty, tzv. antikoncepce pro kočky. Tyto přípravky jsou schopné zabránit březosti. Ale velké riziko je, pokud se aplikují a nevíme, zda kočka už není březí. Rané stadium březosti nejde zjistit ani vyšetřením ultrazvukem. Plody jsou na něm vidět nejdříve od 21. dne. Do té doby se nám může kočka jevit palpačně i po vyšetření ultrazvukem, že není březí. Pokud se aplikuje tento hormonální přípravek, březost se může bud přerušit, a nebo nastane patologický stav, kdy se děloha dostane do zánětu. Dokonce jsou i případy, kdy plody pokračují ve svém vývinu, ale jsou zdeformované, málo životaschopné. Porod tak může být velmi komplikovaný a ohrozí kočku na životě. Další nevýhodou je riziko nádorů mléčné žlázy. U koček jsou nádory mléčné žlázy až z 90% zhoubné. Případné chirurgické řešení je striktně odebrání kompletně celé mléčné žlázy.

Prevence před onemocněním pohlavních orgánů

I kočky mohou mít zánět dělohy. Vyvine se sám nebo například po těžkém porodu. Velmi nebezpečné jsou nádory mléčné žlázy. Nejsou u koček tak časté, za to většina je jich ale zhoubných. V neposlední řadě vykastrovaná kočka nemá snahu vyhledávat kocoura, drží se více u domu. Mýtem je, že kočka zleniví a nebude chytat myši. Opak je pravdou. Kočka se uklidní, stane se přítulnější a má čas soustředit se na lov.

Jak kastrace probíhá?

Před zákrokem je vhodné dodržet u kočky hladovku aspoň 8 hodin. Před kastrací je vyšetřen celkový zdravotní stav kočky popř. jestli není březí. Poté je uvedena nejdříve premedikací a následně anestetiky do celkové narkózy. Následuje příprava operačního pole zahrnující holení, dezinfekci a zarouškování. Pokud je děloha kočky v pořádku, není březí ani neobsahuje žádnou patologickou náplň, není nutné ji odebírat a postačí odoperování pouze vaječníků. Operační rána je potom cca 2cm velká, zašitá na 2-3 stehy. Operace trvá i s uvedením do narkózy cca 1 hodinu.

V jakém věku je kastrace vhodná?

Kočky pohlavně dospívají okolo půl roku života. Na našem pracovišti kastrujeme kočky, které jsou aspoň půl roku staré a váží minimálně 2 kg. Je lepší, aby se zákrok provedl mimo mrouskání. I starší kočky, které měly více vrhů koťat, snáší kastraci dobře.

Je možné vykastrovat březí kočku?

Vždy před každou kastrací je kočka vyšetřena, zda již není březí. V případě pokročilého stadia březosti je lepší nechat kočku nejdříve koťata porodit a poté vykastrovat za cca 4 týdny po porodu.

Rizika a nevýhody kastrace?

Jako při každé operaci je určitým rizikem celková narkóza zvířete. Abychom snížili tato rizika, kontrolujeme zdravotní stav každého zvířete ještě před operací a tím se snažíme snížit rizika na minimum. Nejlepší pro kompletní kontrolu je udělat biochemické vyšetření krve. Typ narkózy se volí pro každé zvíře individuálně podle jeho potřeb a zdravotního stavu.

Péče o kočku po operaci

Po operaci bývají kočky unavené. Nejlepší je nechat je dospat na teplém místě, bez ostrého světla a hluku. Poté již kočka vstane a pohybuje se normálně. Pokud nejeví známky omámenosti, může začít pomalu přijímat tekutiny i potravu.

Rána po operaci nebývá pro kočky nijak zajímavá. Na rozdíl od fen, nemívají tendenci ránu lízat nebo o ní jinak pečovat. Výjimka ale potvrzuje pravidlo, proto pokud kočka ránu líže a hrozí, že by poničila stehy, je možné nasadit kočce límec na krk či ochranný obleček. Většinou stačí pouze 1xdenně zkontrolovat stav rány, zda je vše v pořádku.

Za 9-14 dní po operaci je možné kočce vytáhnout stehy. Běžně ale používáme stehy vstřebávací, proto pokud se jedná o kočku divočejší, není problém nechat stehy v ráně, dokud samy nevypadnou.