MVDr. Matoušek, veterinární ordinace Starý Pelhřimov

Pondělí 9:00 - 12:00 , 14:00 - 19:00
Úterý 9:00 - 12:00
Středa 9:00 - 12:00 , 14:00 - 19:00
Čtvrtek zavřeno
Pátek 9:00 - 12:00 , 14:00 - 19:00
Sobota a nedělezavřeno
Je čtvrtek dnes zavřeno

Na co si dát pozor při cestování se zvířaty?

Blíží se období cestování, rádi bychom Vám proto přinesli nejaktuálnější informace k danému tématu. Zároveň bychom rádi upozornili chovatele zamýšlející vycestovat se svým čtyřnohým přítelem mimo hranice ČR, aby zařizování potřebných dokumentů nenechávali na „poslední chvíli“, ale o podmínkách cestování se zavčas informovali u svého veterinárního lékaře nebo na stránkách Státní veterinární správy ČR. ( např. při cestování mimo EU je potřeba začít až 6 měsíců předem )

Požadavky na cestovní doklady zvířat

Pro cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky do členských států EU musí být splněny následující požadavky.

  • 1. Identifikace zvířete
  • 2 .Pas zvířete v zájmovém chovu ( Petpas )
  • 3. Očkování proti vzteklině
  • 4. Ošetření proti echinokokům („odčervení“ )

1. Identifikace zvířete

Pes, kočka a fretka musí být označeni mikročipem splňujícím ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785.. Označení mikročipem provádí pouze soukromý veterinární lékař. Označení zvířat tetováním je uznáváno za podmínek pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před datem 3.6. 2011.

Zvíře musí být označeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním „petpasu“.

2. Pas zvířete v zájmovém chovu „Petpas“

Pas zvířete v zájmovém chovu - je jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem.

Každý chovatel musí mít „petpas“ svého psa, kočky či fretky během cestování u sebe. Chovatel může pas získat u soukromého veterinárního lékaře, který je schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, a kterému byl vydán "doklad o schválení a registraci".

Dva vzory pasů aneb který je platný?

Starý vzor pasu mohl být vydáván chovatelům pro zvířata pouze do 28. prosince 2014. Po tomto datu nesmí být pas podle tohoto vzoru soukromým veterinárním lékařem zvířeti vystaven. Ovšem starší vzor pasu vydaný chovateli do tohoto dne zůstává i nadále v platnosti.

Počínaje 29. prosincem 2014 musí soukromý veterinární lékař pro psy, kočky a fretky vystavovat nové pasy pouze dle aktuálního vzoru.

3. Očkování proti vzteklině

Pes, kočka a fretka musí být očkováni proti vzteklině, a to od 12 týdnů stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař schválenou očkovací látkou v souladu s vakcinačním schématem.

Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:
I. 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování

II. Ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

4. Ošetření proti echinokokům ( neboli odčervení)

Před vstupem na území Velké Británie, Irska, Malty a Finska musí být psi ošetřeni proti echinokokům, „odčerveni“.

Ošetření psů proti echinokokům musí být provedeno soukromým veterinárním lékařem ve lhůtě 120 - 24 hodin před vstupem na území těchto států a musí jím být potvrzeno do pasu.

V pase musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku, výrobce a podaná dávka. Účinnou látkou použitého přípravku musí být praziquantel.

Cestování s mláďaty neočkovanými proti vzteklině z České republiky do ostatních členských států

Členské státy mohou udělit výjimku z povinného očkování proti vzteklině pro mláďata psů, koček a fretek do stáří 12 týdnů, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a nepřišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

Dále mohou členské státy povolit cestování s mladými psy, kočkami a fretkami ve věku mezi 12 – 16 týdny, kteří již byli očkováni proti vzteklině, ale toto očkování není ještě platné.

Poznámka

Při obchodování se psy, kočkami a fretkami musí být zvířata navíc doprovázena veterinárním osvědčením, a dále potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 48 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

Tyto požadavky pro obchodování musí být splněny i při neobchodním přesunu v případě, že:
- majitel nebo oprávněná osoba cestuje s více než pěti zvířaty, která nejsou přihlášena k účasti na soutěžích, výstavách nebo sportovních akcích či přípravě na tyto akce;
- zvíře v zájmovém chovu není při neobchodním přesunu doprovázeno svým majitelem nebo oprávněnou osobou (tj. zvíře cestuje „samo“).

Zdroj: Autor neuveden. I. Cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky do členských států EU. [online].[cit. 14.2.2015]. Dostupné z http://eagri.cz/public/web/svs/portal/